Dunfermline Athletic

  • 10th in Scottish Championship

Dunfermline Athletic Fixtures

September, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 25 Sep
v7:30 PMScottish Championship
Wed, 29 Sep
v11:35 PMScottish Championship
October, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 2 Oct
v7:30 PMScottish Championship
Sat, 16 Oct
v7:30 PMScottish Championship
Sat, 23 Oct
v7:30 PMScottish Championship
Wed, 27 Oct
v12:15 AMScottish Championship
Sat, 30 Oct
v7:30 PMScottish Championship
November, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 6 Nov
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 13 Nov
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 20 Nov
v8:30 PMScottish Championship
December, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 4 Dec
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 11 Dec
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 18 Dec
v8:30 PMScottish Championship
Sun, 26 Dec
v8:30 PMScottish Championship
Thu, 30 Dec
v1:15 AMScottish Championship
January, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sun, 2 Jan
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 8 Jan
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 15 Jan
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 29 Jan
v8:30 PMScottish Championship
February, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 5 Feb
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 19 Feb
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 26 Feb
v8:30 PMScottish Championship
March, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 5 Mar
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 12 Mar
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 19 Mar
v8:30 PMScottish Championship
Sat, 26 Mar
v8:30 PMScottish Championship
April, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 2 Apr
v7:30 PMScottish Championship
Sat, 9 Apr
v7:30 PMScottish Championship
Sat, 16 Apr
v7:30 PMScottish Championship
Sat, 23 Apr
v7:30 PMScottish Championship
Sat, 30 Apr
v12:15 AMScottish Championship